Artikel 18 lid 2 van de EVOA is van toepassing

 

Voordat het transport plaatsvindt, moet de opdrachtgever met de ontvanger een eenmalig contract afsluiten. Het contract is een verplichting voor de opdrachtgever of, wanneer deze de overbrenging of de nuttige toepassing niet kan voltooien, voor de ontvanger om:

 

  • De afvalstoffen terug te nemen of ervoor te zorgen dat ze op een andere wijze nuttig worden toegepast als de overbrenging of de nuttige toepassing niet kan worden voltooid, of als een illegale overbrenging heeft plaatsgevonden.
  • Bijlage VII (EVOA) moet door opdrachtgever worden ondertekend voordat de overbrenging plaatsvindt.
  • De opdrachtgever moet er voor zorgen dat de overbrenging van de afvalstoffen vanaf de aanvang bij de producent, vergezeld gaat van een ingevulde Bijlage VII (EVOA).
  • Bijlage VII (EVOA) wordt door inrichting van nuttige toepassing ondertekend wanneer deze de afvalstoffen ontvangt.

 

Bijlage VII hoeft niet voor aanvang van het transport en na ontvangst van de afvalstoffen aan de betrokken autoriteiten te worden gestuurd.

 

De Bijlage VII informatie moet aanwezig zijn bij de volgende overbrengingen:

 

  • overbrenging van groene lijstafvalstoffen binnen de Gemeenschap
  • overbrenging van groene lijstafvalstoffen bij uitvoer al dan niet aangevangen in een andere lidstaat met de bedoeling om de afvalstoffen via Nederland de Gemeenschap uit te laten gaan, tenzij het niet-OESO-land van bestemming een nadere procedure verlangt
  • overbrenging van groene lijstafvalstoffen die via Nederland de Gemeenschap binnenkomen en die in het vrije verkeer worden gebracht.

 

Contract en bijlage VII worden u kosteloos door Daly Plastics b.v. verstrekt.

 

 

Ga hier terug naar de Landbouwfolie pagina